Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són disposicions reglamentàries, aprovades pel Ple i que regulen els impostos, les taxes i els preus públics que s’apliquen en el municipi.

CALENDARI FISCAL 2014

Dijous, 23 de Gener de 2014

CALENDARI FISCAL 2014

ORDENANCES FISCALS 2014

Divendres, 3 de Gener de 2014

ORDENANCES FISCALS 2014

ORDENANCES FISCALS 2013

Dimecres, 9 de Gener de 2013

ORDENANCES FISCALS 2013

CALENDARI FISCAL 2013

Dijous, 20 de Desembre de 2012

CALENDARI FISCAL 2013

ORDENANCES FISCALS 2012 (amb modif.set.2012)

ORDENANCES FISCALS 2012 (amb modif.set.2012)

ORDENANCES FISCALS 2012 (amb modif.set.2012)

CALENDARI FISCAL 2012

Dijous, 29 de Desembre de 2011

CALENDARI FISCAL 2012

ORDENANCES FISCALS 2011

Divendres, 9 de Setembre de 2011

ORDENANCES FISCALS 2011

CALENDARI FISCAL 2011

Dilluns, 14 de Març de 2011

CALENDARI FISCAL 2011

ORDENANCES FISCALS 2009

Dimecres, 28 de Octubre de 2009

ORDENANCES FISCALS 2009

ORDENANCES FISCALS 2008

Dilluns, 14 de Setembre de 2009

ORDENANCES FISCALS 2008

Ajuntament de Campdevànol
Plaça Anselm Clavé, 1
Tel. 972 73 00 19
Fax. 972 73 12 37
ajuntament@campdevanol.org